„ZARZĄDZANIE CZASEM jako skuteczna metoda przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu” warsztaty, 4h

1) Analiza czasu

  • Na co zużywamy nasz czas?
  • Diagnozowanie tzw. złodziei czasu.
  • Sposoby radzenia sobie z największymi złodziejami czasu.

2) Proces wytyczania celów i priorytetów

  • Definiowanie celów.
  • Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu swoich celów.
  • Kontrola i weryfikacja celów.
  • Wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych.

3) Zasady zarządzania priorytetami

  • Techniki ustalania ważności zadań.
  • Reguła Pareto, metoda Eisenhowera.
  • Metoda planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć.

4) Korzyści wynikające z lepszego zarządzania czasem.

5) Wskazówki do pracy z uczniami w warsztacie „ Zarządzanie czasem”.

Posted in: Poniżej przedstawiono jedynie część naszej oferty, jeżeli interesują Cię inne tematy skontaktuj się z nami na info@edumach.pl