Kadra

Nasza kadra to zespół specjalistów w danej dziedzinie.

Nasze kursy prowadzą m.in.:

Anna Krowiranda

pedagog – diagnosta, terapeuta, biegły sądowy. O sobie mówi w ten sposób: „Pracuję zawodowo od 1987 roku. Jestem trenerem II stopnia PTP. Prowadzę terapię indywidualną i rodzinną, zajmuję się również szkoleniem kuratorów sądowych w zakresie systemowej pomocy rodzinie oraz pracy z nieletnimi z zaburzeniami zachowania. Od lat prowadzę szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów w zakresie szeroko rozumianych umiejętności pracy z ludźmi. Od 4 lat zajmuję się również szkoleniem pracowników socjalnych, prowadzę dla nich superwizję indywidualną i grupową. Lubię swoją pracę i ludzi, z którymi pracuję.”

Wiesława Machul

pedagog, terapeuta pedagogiczny z uprawnieniami do prowadzenia obserwacji klinicznej oraz diagnozy i terapii uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania, wykładowca wyższych uczelni, prowadzi zajęcia na kursach kwalifikacyjnych, lider zmian w oświacie, osoba kompetentna do prowadzenia szkoleń w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Na co dzień związana z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, wieloletni dyrektor poradni. Autorka kilku serii zeszytów ćwiczeń dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Mówi o sobie w ten sposób: „Mam ponad 20- letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Lubię przekazywać swoją wiedzę innym oraz pracować z dziećmi i osobami dorosłymi. Każde poprowadzone szkolenie to dla mnie okazja do wymiany doświadczeń z nauczycielami, ale również wydarzenie, które niesie radość z dobrze wykonanego zadania.”

dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek

pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI, nauczyciel akademicki UMCS, SWPS, SGGW, matka dziecka z dysleksją. O sobie: „Wyznaję zasadę: uśmiechnij się do świata a on uśmiechnie się do ciebie. Ile dasz z siebie innym, tyle kiedyś dostaniesz od innych. Dlatego lubię dzielić się swoim doświadczeniem, lubię swoją pracę i lubię ludzi. Dopóki tak będzie, dopóty będę ją wykonywać z przyjemnością”.

Jarosław Kordziński

trener, coach, mediator, tutor, autor tekstów z zakresu zarządzania oświatą, organizacji procesu edukacyjnego i psychologii pozytywnej. Szkoleniowiec specjalizujący się w szkoleniach dotyczących zarządzania oświatą oraz w kształceniu kompetencji społecznych: komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, rozwijaniu umiejętności przywódczych, wywierania wpływu na innych itp.). Wieloletni partner projektów oświatowych realizowanych przez MEN i ORE. Obecnie Grupa Trenerów POWER.

Lucyna Zujewicz

„Pracując przez wiele lat z dziećmi mającymi problemy emocjonalne i sprawiającymi kłopoty wychowawcze doszłam do wniosku, że proces „zdrowienia” podopiecznych będzie przebiegał efektywniej, gdy do współpracy włączą się rodzice i przygotowani nauczyciele”. Od 1994r. – jako trener psychologiczny PTP- prowadzi cykle szkoleniowe „Studium Socjoterapii”, „Studium Umiejętności Wychowawczych”; „Refleksyjny Praktyk” oraz warsztaty tematyczne dla różnych grup odbiorców (rodziców, nauczycieli, pracowników socjalnych, służby zdrowia itp.). Na co dzień związana jest z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną oraz Państwową Wyższa Szkołą Zawodową w Ciechanowie.

Wioletta Gębala

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, posiada uprawnienia do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, wadą słuchu, ma doświadczenie w dokonywaniu diagnozy dziecka i prowadzeniu pracy terapeutycznej. Na co dzień związana z poradnią psychologiczno- pedagogiczną. „Przekazujesz wiedzę innym, pomagasz, wydaje się, że tylko dajesz. Jednak to nieprawda. Dużo czerpiesz od innych, uczysz się. I nawet wtedy, gdy myślisz, ze Cię już nic nie zaskoczy, właśnie coś niespodziewanego Cię spotyka. To sprawia, ze praca daje Ci satysfakcję..”

Irena Gostół

Pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel w przedszkolu specjalnym, nauczyciel- logopeda dzieci z wadą słuchu, terapeuta zajmujący się terapią dzieci z trudnościami w nauce, prowadzi zajęcia na kursach i szkoleniach doskonalących z zakresu pedagogiki specjalnej oraz pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, wieloletni pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej. „Z pomocy innym płynie moja siła”- to naczelne motto w mojej pracy zawodowej.

Anna Sacherska

Pedagog, terapeuta zajmujący się wspomaganiem rozwoju małych dzieci oraz uczniów niepełnosprawnych, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, z doświadczeniem w pracy w ośrodku szkolno- wychowawczym oraz w poradni psychologiczno- pedagogicznej. „W praktyce zawodowej cenię dom i codzienność jako najważniejsze źródło rozwoju”.