Oferta wspomagania szkół

INNOWACYJNA OFERTA WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDU-MACH w związku z wciąż rosnącym zainteresowaniem swoimi usługami uruchomił nową usługę mającą na celu kompleksowe wspomaganie szkół i  przedszkoli.

Naszą usługę oferujemy w dwóch opcjach:

OPCJA ELEKTRONICZNA I STACJONARNA (RYCZAŁTOWA)

W ramach opłaty stałej, jednorazowej (ryczałtowej) oferujemy:

1. Diagnozę wstępną potrzeb placówki z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych

2. Diagnozę pogłębioną z wykorzystaniem różnych metod i technik w formie warsztatowej – spotkania z Radą Pedagogiczną

3. Szkolenie lub szkolenia Rady Pedagogicznej wynikające z postawionej wcześniej diagnozy (cena uzależniona od ilości szkoleń i możliwości szkoły)

4. Konsultacje grupowe i indywidualne w formie stacjonarnej lub elektronicznej (opcja)

5. Opracowanie wspólnych wskaźników i celów oraz ewaluacja w formie szkolenia Rady Pedagogicznej (opcja)

6. Przez cały okres trwania wspomagania bezpłatne porady i konsultacje on-line z zakresu prawa oświatowego, karnego oraz prawa pracy dla Dyrektora oraz Nauczycieli danej szkoły

OFERTA SKIEROWANA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE WOJEWÓDZTW: MAZOWIECKIEGO, PODLASKIEGO, KUJAWSKO-POMORSKIEGO, WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ORAZ ŁÓDZKIEGO

OPCJA ELEKTRONICZNA (ABONAMENTOWA)

W ramach opłaty abonamentowej (miesięcznej) oferujemy:

1. Diagnozę wstępną potrzeb placówki z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych

2. Diagnozę pogłębioną z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość – synchroniczna praca uczestników podczas spotkania on-line

3. Szkolenie Rady Pedagogicznej wynikające z postawionej wcześniej diagnozy (w formule wideoszkolenia na żywo)

4. Konsultacje grupowe oraz indywidualne w formie elektronicznej (w formule wideo na żywo) (opcja)

5. Opracowanie wspólnych wskaźników i celów oraz ewaluacja w formie szkolenia Rady Pedagogicznej w formie elektronicznej (opcja)

6. Przez cały okres trwania wspomagania bezpłatne porady i konsultacje on-line z zakresu prawa oświatowego, karnego oraz prawa pracy dla Dyrektora oraz Nauczycieli danej szkoły

OFERTA SKIEROWANA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

MOŻLIWOŚĆ USTALENIA OPŁATY RYCZAŁTOWEJ!

DODATKOWO W RAMACH OBU PAKIETÓW KAŻDA SZKOŁA UCZESTNICZĄCA WE WSPOMAGANIU OTRZYMA PAKIET VOUCHERÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO SKIEROWANIA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW RADY PEDAGOGICZNEJ  NA SZKOLENIE ON-LINE Z NASZEJ OFERTY WRAZ Z CERTYFIKATEM W FORMIE ELEKTRONICZNEJ!

CENY WSPOMAGANIA ZACZYNAJĄ SIĘ OD 500 ZŁOTYCH ROCZNIE ORAZ 99 ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE!
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU MAILOWEGO NA INFO@EDUMACH.PL