Unikalna oferta dla Rad Pedagogicznych

Unikalne szkolenia dla rady pedagogicznej.

Tego jeszcze nie było! Jedyna tego typu oferta w Polsce.

 

Co oferujemy?

Unikalne szkolenie Rady Pedagogicznej

 • dostosowane do potrzeb indywidualnych nauczycieli
  (każdy członek rady wybiera spośród podanych tematów ten jeden, który najbardziej go interesuje).
 • możliwość dogłębnego poznania wybranego zagadnienia
  (każdy z uczestników ma możliwość ukończyć szkolenie online, które odpowiada 5 h szkolenia tradycyjnego).
 • możliwość uczenia się w dowolnym czasie (przez 24 godziny). Dostęp do kursu trwa przez 2 tygodnie, a każdy z nauczycieli może w dowolnym momencie dnia lub nocy pogłębiać swoją wiedzę.

Czym jeszcze wyróżnia się nasza oferta?

 • Szkolenie daje możliwość angażowania się danego nauczyciela
  w zależności od indywidualnych potrzeb. Jeśli nauczyciel jest zainteresowany tematem ma możliwość pogłębiania wiedzy w oparciu o wskazówki podane na kursie i podane odnośniki do stron internetowych.
 • Każdy z członków rady otrzymuje po ukończeniu szkolenia certyfikat.
 • Szkolenie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego dnia, prezentuje niezbędne każdemu nauczycielowi podstawy wiedzy psychologicznej i pedagogicznej.
 • Forma on – line szkolenia daje możliwość ukończenia go w domu w wybranym przez siebie czasie.
 • Oferujemy dobre doskonalenie zawodowe za niską cenę.

Koszty szkolenia.

Koszt szkolenia dla rady pedagogicznej zależy od liczby uczestników.

Rada pedagogiczna licząca do 10 członków to koszt 55 zł. od uczestnika.

Rada pedagogiczna licząca od 11 do 20 członków to koszt 50 zł. od uczestnika.

Rada pedagogiczna licząca od 21 do 30 członków to koszt 45 zł. od uczestnika.

Rada pedagogiczne liczące powyżej 31 członków to koszt 40 zł. od uczestnika.

W przypadku rady pedagogicznej liczącej powyżej 40 członków istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rabatów dla szkoły (po kontakcie telefonicznym z naszą firmą).

Dla pierwszych 10 rad, które skorzystają z naszej nowej oferty przewidujemy atrakcyjne rabaty.

Jak wygląda zgłoszenie rady pedagogicznej na szkolenia i jak wygląda organizacja szkolenia?

 

Aby skorzystać z naszej oferty wystarczy przesłać do naszej firmy (na email: info@edumach.pl) listę imienną nauczycieli według podanego schematu:

Szkoła i adres: ………………………………………………………………………………………………..

NIP: ……………………………………………………………………………………………………

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Email nauczyciela Wybrany temat szkolenia (wystarczy podać numer z podanej przez nas  listy szkoleń)

 

——————————————————————-

(pieczątka i podpis dyrektora szkoły/ przedszkola)

Po otrzymaniu listy uczestników dla każdego członka rady zostanie utworzone indywidualne konto na naszej platformie. Następnie pracownik naszej firmy skontaktuje się z Państwem celem ustalenia 2 tygodniowego – dogodnego dla Państwa – terminu dostępu do materiałów kursowych. Szkoła/ przedszkole może poinformować nauczycieli o terminie dostępu do wybranego kursu. Jednocześnie niezależnie od tego my ze swej strony do każdego nauczyciela wyślemy email z indywidualnym kodem dostępu do kursu.  Będziemy też do nauczycieli dwukrotnie w ciągu 2 tygodni dostępu do kursu wysyłać przypomnienie o konieczności udziału w kursie, egzaminie itp.

Po zakończeniu kursu na adres szkoły  prześlemy certyfikaty dla wszystkich nauczycieli, którzy wzięli udział w szkoleniu wraz z fakturą.

Uwaga! W wyjątkowych sytuacjach, gdyby jakiś nauczyciel  z ważnych powodów nie mógł wziąć udziału w szkoleniu we wskazanym terminie dopuszczamy możliwość – po uprzednim kontakcie dyrektora z naszą placówką  – dokonywania indywidualnych ustaleń dostępu danej osoby do platformy szkoleniowej.

Tematy szkoleń do wyboru (dla każdego członka rady pedagogicznej w ramach jednego zgłoszenia szkoły można wybrać jeden temat).

 

 1. Budowanie relacji nauczyciel – uczeń.
 2. Trening skuteczności nauczyciela według T. Gordona.
 3. Awans zawodowy nauczyciela.
 4. Agresja i przemoc w szkole – przeciwdziałanie.
 5. Rozpoznawanie potrzeb uczniów.
 6. Jak nauczać, by motywować uczniów do nauki?
 7. Decyzje administracyjne dyrektora szkoły.
 8. Sekrety dyscyplinowania uczniów.
 9. Wprowadzenie systemu zasad i konsekwencji w klasie/ grupie.
 10. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 11. Rozwiązywanie konfliktów w szkole.
 12. Metody aktywizujące w nauczaniu.
 13. Jak sobie radzić z trudnymi rodzicami?
 14. Jak rozumieć i interpretować opinie i orzeczenia poradni psychologiczno
  – pedagogicznej.
 15. Kształtowanie poczucia własnej wartości dzieci w przedszkolu/ szkole.
 16. Wybrane sposoby nauki czytania.
 17. Praca domowa ucznia.

 

Masz pytania?

Napisz!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon kontaktowy

  Temat

  Treść wiadomości

  Akceptuję regulamin