Oferta

Cennik szkoleń rad pedagogicznych (grupa licząca do 40 osób)- do negocjacji:

    • Koszt pierwszego w roku szkolnym szkolenia ustalany jest indywidualnie. Z uwagi na fakt konieczności dostosowania ceny do wielkości grupy oraz innych czynników cena jest negocjowana bezpośrednio.
  • Drugie i trzecie szkolenie w roku szkolnym – rabat ustalany indywidualnie.
Szkoła/ przedszkole może zamówić szkolenie jako jedna rada pedagogiczna, ale również, w celu obniżenia kosztów szkolenia dla placówki,  sąsiednie szkoły/ przedszkola mogą wspólnie uczestniczyć w jednym szkoleniu (zachowując liczebność grupy uczestników w granicach do 40 osób). W takim wypadku faktury wystawiane są dla poszczególnych szkół/ przedszkoli odrębnie w proporcjonalnych częściach.

Ceny szkoleń, warsztatów i kursów

Oferujemy ceny konkurencyjne. Cena szkolenia zależy od czasu trwania szkolenia, oddalenia od miejsca szkoleniowego

Zgłoszenia na kursy i szkolenia

Zgłoszeń na kursy i szkolenia dokonujemy przez stronę internetową, telefonicznie lub też przez e-konsultanta.

Informacje i zgłoszenia:

Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU- MACH sp. z o. o.
06- 400 Ciechanów
ul. Wyzwolenia 6/12
tel. 888 69 28 28
www. edumach.pl