„Uczeń z nadpobudliwością psychoruchową” – szkoleniowa rada pedagogiczna, 4 h

 • Terminologia i przyczyny nadpobudliwości psychoruchowej.
 • Potencjalna droga ucznia dotkniętego ADHD
 • Specyfika funkcjonowania uczniów związana z podtypami nadpobudliwości.
 • Uczucia i wewnętrzne przeżycia ucznia z ADHD.
 • Najważniejsze zasady indywidualnej pracy z dzieckiem nadpobudliwym
  w szkole.
 • Wsparcie dziecka nadpobudliwego w jego życiowej aktywności związanej z odkrywaniem różnych ról społecznych, takich jak rola ucznia, kolegi.
 • Rodzaje terapii dzieci z ADHD.
 • Wskazówki do pracy indywidualnej z dzieckiem nadpobudliwym, niezależnie od jego wieku.
 • Codzienne życie z dzieckiem nadpobudliwym.
 • Praca z zachowaniami niepożądanymi i wzmacnianie samooceny.
 • Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej według ICD-10 i DSM-IV-TR

Posted in: Poniżej przedstawiono jedynie część naszej oferty, jeżeli interesują Cię inne tematy skontaktuj się z nami na info@edumach.pl