Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Dostosowanie i indywidualizacja wymagań.

 1. Dostosowanie wymagań a indywidualizacja nauczania. NOWOŚĆ!
 2. Uczeń w okresie dojrzewania – jak mu pomóc, jak się z nim komunikować? NOWOŚĆ!
 3. Zaburzenia zachowania u uczniów. NOWOŚĆ!
 4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna po zmianach. Obowiązki wychowawcy i dyrektora szkoły, przedszkola i placówki.
 5. Obserwacja pedagogiczna w szkole mająca na celu rozpoznanie trudności w uczeniu się, w tym specyficznych trudności w uczeniu się oraz szczególnych uzdolnień. 
 6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z uczniem.
 7. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
 8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
 9. Diagnozowanie niepowodzeń szkolnych uczniów.
 10. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole w świetle nowych uwarunkowań prawnych- aspekty praktyczne.
 11. Model pracy z dzieckiem z ADHD.
 12. Praca z uczniem z dysleksją w szkole.
 13. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów z dysleksją.
 14. Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna w szkole.
 15. Specyficzne trudności w nauce.
 16. Indywidualizacja pracy z uczniem z dysleksją w szkole.
 17. Gimnastyka mózgu w pracy z uczniem z dysleksją i zaburzeniami koncentracji.
 18. Nowe zasady współpracy szkoły z poradnią psychologiczno- pedagogiczną.
 19. Opinia i orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej i ich wykorzystanie w pracy szkoły/ przedszkola.
 20. Prowadzenie rozmów interwencyjnych z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 21. Samookaleczenia – moda czy sposób radzenia sobie z bólem psychicznym? Rada pedagogiczna – 2 godziny, lub warsztaty – 4 godziny.
 22. Kryzys w szkole – jak reagować?
 23. Działania postwencyjne na terenie szkoły po śmierci samobójczej.
 24. Postępowanie w sytuacji zagrożenia suicydalnego.
 25. Myśli suicydalne i próby samobójcze na różnych etapach rozwojowych.
 26. Podstawowe kroki w interwencji kryzysowej w szkole.
 27. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.
 28. Nagroda czy kara? – co poradzisz rodzicowi (szkolenie dla nauczycieli przedszkoli).
 29. Ocena efektywności udzielonej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 30. Dzieci z dyspraksją w szkole.

Posted in: Obszary, w których szkolimy rady pedagogiczne: