Poszukujemy trenerów do opracowywania szkoleń online!

Szanowni Państwo,

poszukujemy trenerów gotowych opracować dla nas szkolenia online dla nauczycieli.

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy, poszukujemy nowych trenerów, którzy przygotują szkolenia online. Od trenera nie wymagamy pracy na platformie, a jedynie opracowania pełnego zestawu materiałów, prezentacji, w tym testów na potrzeby kursu online. Szczegóły dotyczące sposobu opracowania materiałów kursu zostaną przesłane osobom zainteresowanym, które pozytywnie przejdą pierwszy etap rekrutacji.

 

W I etapie rekrutacji szukamy trenerów, którzy posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności wielu zakresów zarówno pedagogicznych, psychologicznych jak i logopedycznych.

Wymaganiem niezbędnym jest praktyczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób dorosłych.

Chętnie nawiążemy współpracę na podstawie umowy o dzieło. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z nami.

 

Jeśli zainteresowała Państwo nasza oferta, prosimy o przesłanie:

1. CV wraz z wykazem publikacji, proponowaną tematyką kursów i zainteresowaniami naukowymi oraz klauzulą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z procesem rekrutacji.

2. Wykazu osób (co najmniej 2) z podaniem kogo reprezentują (nazwa instytucji), które mogą polecić kandydata (z numerem telefonu osoby polecającej).

Wskazane dane należy przesłać na email: trenerzy@edumach.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: REKRUTACJA.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia rekrutacji z chwilą zgłoszenia się wymaganej przez nas liczby chętnych.

Informujemy jednocześnie, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

I etap rekrutacji:

Zebranie CV wraz z wykazem publikacji i wyłonienie osób z doświadczeniem w pracy z nauczycielami w obszarze/ obszarach, które nas interesują.

II etap rekrutacji:

Przekazanie wyłonionym osobom wymagań dotyczących opracowywanych materiałów. Ewentualne wejście na platformę i zobaczenie kursu. Kandydaci zgłaszają propozycje tematu szkolenia, po jego akceptacji – przesyłają Sylabus kursu. Po jego akceptacji- zawierana jest umowa.