Wychowanie

 1. Jak tworzyć i utrzymać dyscyplinę w klasie? NOWOŚĆ!
 2. Jak radzić sobie z konfliktem? Podstawy mediacji i negocjacji. NOWOŚĆ!
 3. Jak skutecznie porozumiewać się z uczniami. NOWOŚĆ!
 4. Jak sobie radzić z trudnymi rodzicami?
 5. Wywiadówka inaczej – jak ją przygotować?
 6. Nauczyciel wychowawcą. Modele wychowania i nauczania. 
 7.  O nastolatkach- czyli o prawidłowościach rozwoju w okresie dojrzewania i sposobach reagowania dorosłych na zachowania nastolatków. 
 8. Metody poznawczo- behawioralne w pracy wychowawczej.
 9. Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania opozycyjno- buntownicze. 
 10. Lekcje wychowawcze- jak ciekawie przygotować zajęcia dla klasy? 
 11. Zasady, konsekwencje i pochwały w procesie wychowania.
 12. Wykorzystanie metody Porozumienia Bez Przemocy w pracy szkoły.
 13. Współpraca szkoły/ przedszkola z rodzicami.
 14. Nauczanie oparte na właściwych relacjach.
 15. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?
 16. Jak sobie radzić z prowokacją uczniowską?
 17. Zapobieganie agresji i przemocy w szkole.
 18. Co robić z cyberprzemocą?
 19. Rozwiązywanie konfliktów w szkole.
 20. Agresja i przemoc w szkole- reagowanie.
 21.  Prowadzenie rozmów interwencyjnych z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 22. Samookaleczenia – moda czy sposób radzenia sobie z bólem psychicznym? Rada pedagogiczna – 2 godziny, lub warsztaty – 4 godziny.
 23. Kryzys w szkole – jak reagować?
 24. Działania postwencyjne na terenie szkoły po śmierci samobójczej.
 25. Postępowanie w sytuacji zagrożenia suicydalnego.
 26. Myśli suicydalne i próby samobójcze na różnych etapach rozwojowych.
 27. Podstawowe kroki w interwencji kryzysowej w szkole.
 28. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.
 29. Nagroda czy kara? – co poradzisz rodzicowi (szkolenie dla nauczycieli przedszkoli).
 30. Efektywna komunikacja z klasą/grupą.
 31. Komunikacja, która zbliża — wydobywanie potencjału ucznia sposobem na efektywną współpracę.
 32. Język empatii — jak pomagać uczniom w radzeniu sobie z destrukcyjnymi stanami emocjonalnymi?
 33. Trening kompetencji wychowawczych wg założeń metodyki Gordona oraz Faber i Mazlish.
 34. Jak kształtować w szkole postawę tolerancji i otwartości na różnorodność?
 35. Uczeń on-line – zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu.
 36. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela.
 37. Mediacje i negocjacje w praktyce wychowawczej.
 38. Bariery komunikacyjne w szkole.

Posted in: Obszary, w których szkolimy rady pedagogiczne: