Uczeń zdolny

  1. Uczeń zdolny- identyfikacja zdolności na terenie szkoły/ placówki i praca z dzieckiem zdolnym.
  2. Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym.
  3. Stymulowanie inteligencji wielorakich warunkiem wszechstronnego rozwoju ucznia.

Posted in: Obszary, w których szkolimy rady pedagogiczne: