SPECYFIKA PRACY Z GRUPĄ

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: osób pracujących z grupami (nauczycieli, edukatorów, trenerów, pracowników socjalnych)

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

  • Rozumie znaczenie kontraktu w pracy z grupą
  • Diagnozuje etapy rozwoju procesu grupowego
  • Korzysta w pracy z grupą z wiedzy dotyczącej dynamiki procesu grupowego, faz rozwoju grupy, ról grupowych
  • Potrafi zaplanować zajęcia edukacyjne dla grupy zgodnie z wyznaczonymi celami

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie pracy z grupą.

CZAS TRWANIA 20 godzin

Posted in: Poniżej przedstawiono jedynie część naszej oferty, jeżeli interesują Cię inne tematy skontaktuj się z nami na info@edumach.pl