Specjalne potrzeby edukacyjne

  1. 6- latek w szkole- nowe wyzwanie dla nauczyciela. 
  2. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych (IPET) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  3. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych – warsztaty praktyczne.
  4. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego.
  5. Uczeń lekko upośledzony w szkole ogólnodostępnej lub integracyjnej.
  6. Model pracy z dzieckiem z ADHD.
  7. Poznawanie ucznia upośledzonego.
  8. Organizacja zajęć rewalidacyjnych w szkołach ogólnodostępnych w aspekcie zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
  9. Ocena efektywności udzielonej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  10. Dzieci z dyspraksją w szkole.

Posted in: Obszary, w których szkolimy rady pedagogiczne: