RADZENIE SOBIE W KONFLIKTOWYCH SYTUCJACH Z UCZNIEM

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, wychowawców, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników socjalnych

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

  • Rozpoznaje i nazywa sytuacje konfliktowe (zachowania, postawy, stereotypy)
  • Poznaje psychologiczne źródła i rodzaje konfliktów
  • Poznaje style reakcji na konflikt
  • Poznaje fazy konfliktu i uczy się je rozpoznawać
  • Rozpoznaje własne sposoby reagowania i zachowania w sytuacji konfliktowej
  • Sprawdza, na ile dotychczasowe strategie działania w sytuacji konfliktu przynoszą zamierzony skutek
  • Poznaje i ćwiczy techniki rozwiązywania konfliktów
  • Poznaje i ćwiczy metodę negocjacji nastawionych na kompromis

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest rozpoznanie przez uczestników dotychczasowych strategii radzenia sobie w konfliktowych sytuacjach z uczniem/wychowankiem i wypracowanie nowych sposobów reagowania

CZAS TRWANIA 20 godzin

Posted in: Poniżej przedstawiono jedynie część naszej oferty, jeżeli interesują Cię inne tematy skontaktuj się z nami na info@edumach.pl