PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników socjalnych, lekarzy, pielęgniarek

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

  • Poznaje mechanizmy powstawania wypalenia zawodowego
  • Rozpoznaje siebie w pracy (jakim jestem człowiekiem, takim jestem nauczycielem, lekarzem itd., co robię z emocjami w pracy)
  • Pogłębia wiedzę z zakresu symptomów i przejawów napięcia
  • Diagnozuje i sprawdza swoje typowe reakcje związane z pojawieniem się napięcia
  • Poznaje i wypracowuje sposoby radzenia sobie z napięciem
  • Uczy się odróżniać wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania wypalenia zawodowego
  • Rozpoznaje własne zasoby i potencjały, które pozwalają chronić się przed wypaleniem zawodowym
  • Poznaje, wypracowuje i ćwiczy strategie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich cele to poznanie przez przedstawicieli zawodów najbardziej narażonych na wypalenie zawodowe, których praca polega na sprawowaniu opieki nad innymi (profesjonalnych „pomagaczy”) mechanizmów powstawania wypalenia zawodowego; rozpoznanie własnych reakcji i zachowań związanych z pojawieniem się napięcia i wypracowanie skutecznych strategii przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, opartych na zdobytej wiedzy i doświadczeniu.

CZAS TRWANIA 20 godzin

Posted in: Poniżej przedstawiono jedynie część naszej oferty, jeżeli interesują Cię inne tematy skontaktuj się z nami na info@edumach.pl