Praca z osobami zagrożonymi samobójstwem – warsztaty 5 h

  • portret psychologiczny osoby zagrożonej samobójstwem,
  • sposoby oceny zagrożeń,
  • syndrom presuicydalny i czynniki podwyższonego ryzyka,
  • podejścia terapeutyczne użyteczne w pracy z osobami zagrożonymi,
  • podstawowe zasady pracy interwencyjnej z klientem suicydalnym,
  • profilaktyka suicydalna.

Posted in: Poniżej przedstawiono jedynie część naszej oferty, jeżeli interesują Cię inne tematy skontaktuj się z nami na info@edumach.pl