Nowoczesna szkoła, motywowanie do nauki

 1. Motywowanie i angażowanie uczniów do nauki. NOWOŚĆ!
 2. Jak uczyć uczniów uczenia się? NOWOŚĆ!
 3. Sposoby rozbudzania ciekawości poznawczej uczniów i rozwijania ich uzdolnień NOWOŚĆ!
 4. Techniki motywowania uczniów do nauki.
 5. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
 6. Jak wykorzystywać mapę myśli w praktyce szkolnej?
 7. Metody aktywizujące w nauczaniu i wychowaniu. 
 8. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. 
 9. Opracowanie katalogu metod aktywizujących i motywujących dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. 
 10. Metody szybkiej nauki w pracy z uczniami w szkole.
 11. Stymulowanie inteligencji wielorakich warunkiem wszechstronnego rozwoju ucznia.

Posted in: Obszary, w których szkolimy rady pedagogiczne: