MÓJ WPŁYW NA UCZNIA/WYCHOWANKA, TO MÓJ WPŁYW NA SIEBIE. GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRACY WYCHOWAWCZEJ

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

  • Rozpoznaje własne przekonania co do swojego wpływu na uczniów/wychowanków
  • Definiuje swoje rozumienie odpowiedzialności w pracy z uczniami/wychowankami
  • Sprawdza, jak jego rozumienie wpływu na uczniów/wychowanków ma się do rzeczywistości (w grupie warsztatowej)
  • Ma szansę urealnić swoje przekonania poprzez koncentrację na własnych zachowaniach wobec ucznia/wychowanka i wywołanych przez nie efektach wychowawczych
  • Ćwiczy różne rodzaje komunikatów (np. opiekuńczego, strukturalizującego)
  • Obserwuje ich wpływ na zachowania osoby, do której są kierowane
  • Doświadcza, jakie te komunikaty wywołują emocje i zachowania poprzez wchodzenie w role

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest urealnienie tego, za co uczestnik jest odpowiedzialny w pracy z uczniami/wychowankami i na co faktycznie ma wpływ poprzez rozpoznanie przez niego własnych przekonań na ten temat oraz zweryfikowanie ich w grupie ćwiczeniowej. Temu samemu celowi służy przekierowanie uwagi z zachowań ucznia/wychowanka na zachowania własne. Celem dodatkowym jest poprawienie komfortu pracy uczestników poprzez redukcję napięcia i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych.

CZAS TRWANIA 20 godzin

Posted in: Poniżej przedstawiono jedynie część naszej oferty, jeżeli interesują Cię inne tematy skontaktuj się z nami na info@edumach.pl