Inne

 1. Emisja głosu dla nauczycieli.
 2. Zadania nauczycieli związane z bezpieczeństwem uczniów. Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo uczniów.
 3. Etyka w zawodzie nauczyciela.
 4. Przestrzeganie wartości etycznych jako sposób realizacji jednego ze standardów kontroli zarządczej. 
 5. Budowanie autorytetu nauczyciela.
 6. Współpraca szkoły/ przedszkola z rodzicami.
 7. Innowacje w szkole.
 8. Promocja i reklama w budowaniu wizerunku szkoły.
 9. Jak skutecznie i ciekawie przygotowywać materiały informacyjne o szkole/placówce?
 10. Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
 11. Uczeń on-line – zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu.

Posted in: Obszary, w których szkolimy rady pedagogiczne: