Ewaluacja

 1. Wymagania państwa wobec szkół/placówek.
 2. Tworzenie koncepcji pracy szkoły. NOWOŚĆ!
 3. Metody i techniki zbierania danych stosowane w ewaluacji.
 4. Autoewaluacja jako metoda doskonalenia pracy nauczyciela.
 5. Ewaluacja wewnętrzna w szkole/ przedszkolu.
 6. Alternatywne metody ewaluacji wewnętrznej.
 7. Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej.
 8. Promocja szkoły/przedszkola w środowisku.
 9. Innowacje w szkole.
 10. Jakie działania podejmować w szkole, aby spełniać na poziomie A wymagania opisane w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.
 11. Wymagania państwa wobec szkół/placówek priorytetami pracy nauczyciela i kryterium doskonalenia pracy szkoły/placówki.
 12. Promowanie wartości edukacji wymogiem państwa wobec szkół i placówek.

Posted in: Obszary, w których szkolimy rady pedagogiczne: