Diagnozowanie

  1. Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w szkole. NOWOŚĆ!
  2. Diagnozowanie niepowodzeń szkolnych uczniów.
  3. Rozpoznawanie potrzeb uczniów.
  4. Diagnoza pedagogiczna na terenie szkoły/ przedszkola.
  5. Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania.
  6. Wczesne rozpoznawanie trudności w zakresie nauki matematyki.
  7. Poznawanie ucznia upośledzonego.

Posted in: Obszary, w których szkolimy rady pedagogiczne: