Diagnoza wstępna umiejętności i zdolności uczniów – warsztaty, 4 h

  • Obserwacja jako pomocne narzędzie w prawidłowym rozpoznawaniu i wyławianiu uczniów zdolnych.
  • Pozycja socjometryczna ucznia zdolnego w klasie.
  • Kwestionariusze wielorakiej inteligencji.
  • Charakterystyka zachowań ucznia uznanego za uzdolnionego – narzędzia do diagnozowania przez nauczyciela.
  • Testy sprawdzające kreatywność intelektualną uczniów.

Posted in: Poniżej przedstawiono jedynie część naszej oferty, jeżeli interesują Cię inne tematy skontaktuj się z nami na info@edumach.pl