DIAGNOZA I WSPARCIE W SYTUACJI WYPALENIA ZAWODOWEGO

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych

NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK:

  • Diagnozuje swoją aktualną sytuację zawodową w zakresie motywacji do pracy (sprawdza, w jakim punkcie pracy zawodowej się znajduje, co mu w tej pracy pomaga, co przeszkadza, czego brakuje)
  • Sprawdza swoje potrzeby w zakresie motywacji do pracy (nazywa, co go motywuje, co demotywuje)
  • Nazywa potencjalne i już doświadczane przyczyny i przejawy wypalenia zawodowego
  • Rozpoznaje własne preferencje co do metod i sposobów pracy, które mogą przełamać rutynę zawodową
  • Zna zasady udzielania wsparcia w grupie zawodowej
  • Wypracowuje sposoby i strategie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu (np. przygotowuje plan rozwoju osobistego)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ METODĄ WARSZTATOWĄ. Ich celem jest rozpoznanie i nazwanie przyczyn wypalenia zawodowego wśród uczestników, sprawdzenie (indywidualnie) poziomu motywacji uczestników do pracy
i wypracowanie skutecznych sposobów zapobiegania wypaleniu zawodowemu poprzez pogłębianie samoświadomości. Celem dodatkowym jest wzmocnienie uczestników w ich roli zawodowej poprzez udzielenie im wsparcia.

CZAS TRWANIA 20 godzin

Posted in: Poniżej przedstawiono jedynie część naszej oferty, jeżeli interesują Cię inne tematy skontaktuj się z nami na info@edumach.pl