Czy kursy są bezpłatne i ile trwają?

Kursy są bezpłatne. Odpłatne jest wyłącznie przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie certyfikatu końcowego – jest to koszt odpowiednio 65 złotych w przypadku certyfikatu w formie elektronicznej lub 75 złotych w przypadku certyfikatu w formie elektronicznej i papierowej.

UWAGA! Przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie certyfikatu nie jest obowiązkowe!

Kursy trwają od 10 do 14 tygodni. Co dwa tygodnie uruchamiany jest nowy moduł na kursach. W tym czasie uczestnik może zapoznawać się z materiałami. Po dwóch tygodniach dostęp do poprzedniego modułu zostaje zamknięty. Wszystkie moduły otwierane są ponownie pod koniec kursu celem uzupełnienia ewentualnych braków.

Posted in: Najczęściej zadawane pytania